Formulär & Blanketter

Här kan du som förälder ladda ned många av de blanketter som berör ert barns vistelse på Fredkullagården.

Klicka på en blankett för att ladda ned den till er dator.

Stiftelsen Fredkullagårdens postgiro nr 631 46 96-3 för inbetalningar och donationer.

Formulär för närvaroregistrering »