Learning Pod

Tips för att uppnå fritidshemmets syfte och centrala innehåll

För goda kamratrelationer, tillhörighet och trygghet

ANNONS

Bergo_Flooring_Skolledare_se_banner_980x120px.gif

Tips för den dagliga verksamheten

1

Språk och kommunikation

2

Skapande och estetiska uttrycksformer

3

Natur och samhälle

4

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

LEVERANTÖR I FOKUS

ABA-skol.jpg

Till de viktigaste människorna

Kvalitet är ett nyckelord för företaget och de produkter, tjänster och den service som man erbjuder. ABA Skol arbetar aktivt med sina interna processer och med sina leverantörer för att säkerställa att alla deras produkter håller en så god kvalitet som möjligt. 

ABA Skol är en av de ledande leverantörerna av material till förskolor, skolor och fritidshem.

I blickfånget...

Kombinera vetenskap, lek, och motion med energiproduktion som i sin tur aktiverar spel, ljud, ljus eller maskiner.

Tips för den dagliga verksamheten

250x200px 2108 Bannerannons Skolledare.jpg
slöjd.nu_250x200_skolledare.jpg
Banner Kodutmaningen_Skolledare.gif
AM_250_200_2.png

Välkommen till Fritids.se

happy-g8a6d903f6_1920.png

F R I T I D S . S E

Tips för att uppnå fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Socolant Image