Tips för den dagliga verksamheten

1

Språk och kommunikation

2

Skapande och estetiska uttrycksformer

3

Natur och samhälle

4

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse