barn som leker

Woodwork

Lekhus-urban-nature.jpg

Lekplatsutrustning för offentliga miljöer.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 I undervisningen på fritidsverksamheten ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

Viktiga delar gällande lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse:

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

  • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Tips & Råd 

Trygga Barnen

Trygga Barnen vill arbeta för barn och ungas hälsa.

Woodwork

Lekplatsutrustning för offentliga miljöer.

Det här är en titel

Redigera det här stycket för att lägga till information om företaget eller tjänsten.

  • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.