Dator klass

Koda på fritids

Koda pa fritids Vittra.jpg

Vittraskolan på Lidingö har varit med i Kodcentrums digitala sändningar.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 I undervisningen på fritidsverksamheten ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

Viktiga delar gällande skapande:

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Tips & Råd 

Praktisk musikutrustning

Sparta Musik har praktisk musikutrustning för fritidsverksamhet och skolor.

  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

  • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.