Talande övning

Vetenskap

Redigera det här stycket för att lägga till information om företaget 

Språk och kommunikation

 I undervisningen på fritidsverksamheten ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

Viktiga delar gällande språk och kommunikation:

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

  • Samtala om olika typer av texter.

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Tips & Råd 

Det här är en titel

Redigera det här stycket för att lägga till information om företaget eller tjänsten.

Det här är en titel

Redigera det här stycket för att lägga till information om företaget eller tjänsten.

Det här är en titel

Redigera det här stycket för att lägga till information om företaget eller tjänsten.